Mgr. Silvia Martincová

silvia-martincovaPočas štúdia na Karlovej univerzite v Prahe absolvovala odbory ako rehabilitácia, fyziológia a anatómia ľudského tela, biochémia, antropomotorika a všeobecná psychológia, čo vyústilo v snahu uplatniť tieto vedomosti na poli prírodnej medicíny. Za viac ako 16 rokov nadobudla vzdelanie v alternatívnych odboroch: homeopatia, etikoterapia, fytoterapia, čínska medicína, gemmoterapia, liečba minerálmi a farbami, reflexná terapia chodidla, aromaterapia a Bachove kvety, liečba stravou, ajurveda-staroindická medicína, Aura-soma terapia a iné. Viac rokov sa úspešne venovala irisdiagnostike. Od roku 2000 začala so štúdiom detoxikačnej medicíny podľa MUDr. Jonáša a získala štatút akreditovaného profesionála. V roku 2013 absolvovala spirituálne programy Living Advaita a Inner Awakening  v Indii,  ktoré sa  dnes vo forme  etikoterapie a spirituálneho koučingu spájajú s terapiou Joalis a tvoria jadro jej činnosti.

Helena Babušiaková

sestricka1Profesionálna zdravotná sestra a asistentka. Absolvovala štúdium PŠŠ, dlhoročná skúsenosť s pacientami na chirurgickom oddelení.  V súčasnosti je ťažiskom jej práce colon-hydro-terapia (črevná sprcha) a v úlohe asistentky kontakt s klientami.