KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA-unikátny diagnostický komplex………………………………129 eur 

pri viacpočetnej rodine každý 3. a ďaľší člen jednej rodiny zľava 25%

( Kľúčová diagnostika nutná k zisteniu individuálnych príčin potiaží, umožňujúca určiť ich konkrétny zdroj u každého človeka veľmi individuálny, a z toho vyplývajúci liečebný a detoxikačný „návrh na mieru“, zohľadňujúci tieto zistenia. Súčasťou je aj najefektívnejší postup pri odstraňovaní individuálnych potiaží vhodnou kombináciou preparátov Joalis a homeopatie, zmeny stravy, fytoterapie, tradičnej čínskej medicíny, detoxikácie, suplementácie vitamínmi a minerálmi či práce na emóciách a psychike )

KONTROLNÉ VYŠETRENIE………………………………………………………………………………..85 eur

pri viacpočetnej rodine každý 3. a ďaľší člen jednej rodiny zľava 20%

(Spätná kontrola účinnosti zvoleného liečebného postupu, zhodnotenie stavu organizmu, určenie ďalších priorít a liečebných postupov na základe aktuálne zistených skutočností)

INDIVIDUÁLNA KONZULTÁCIA 30min…………………………………………………………….. 40 eur

TOXICKÁ MAPA ORGANIZMU……………………………………………………………………………80 eur
(špecifická diagnostika prítomnosti organických, anorganických a iných toxínov v tele, podieľajúcich sa na zhoršení zdravotného stavu testovaného – baktérie, vírusy, plesne a ich toxíny,  chemické a jedovaté látky, zbytky po liekoch, rádioaktivna zaťaž, elektromagnetická  záťaž, rádiofrekvenčná zaťaž, ťažké kovy, záťaž po nevhodnej strave-metabolity a návrh na ich odstránenie)

EAV-MERANIE TOXICITY ČREVA A STAVU  ČREVNEJ MIKROBIOTY

AKO  ZÁKLADU IMUNITY……………………………………………………………………………….. 65 eur 

(viac ako 1/2 imunitného systému sa nachádza v čreve. Obrannú funkciu čreva tvoria črevná mikrobiota, črevná sliznica a črevný imunitný systém. Ich stav a správne fungovanie  je podmienkou dobrého zdravia. Individuálny návrh na detoxikáciu čreva preparátmi Joalis a suplementáciu vhodnými probiotikami)