KOMPLEXNÉ VYŠETRENIE-unikátny diagnostický komplex…………………………………………85 eur
(najčastejšie kľúčové vyšetrenie nutné k zisteniu individuálnych príčin chorôb, umožňujúce určiť zdroj potiaží u každého človeka veľmi individuálny a z toho vyplývajúci liečebný „návrh na mieru“ zohľadňujúci tieto zistenia a najefektívnejší postup pri ich odstraňovaní napr.preparáty Joalis, homeopatia, zmena stravy, byliny, črevná sprcha, detoxikácia, práca na psychike a emóciách atď.)

MERANIE STAVU ČREVNEJ FLÓRY.………………………………………………………….…………30 eur

KONZULTÁCIA A STANOVENIE PSYCHICKEJ PRÍČINY CHOROBY-60min……………………….45 eur

TESTOVANIE ZNÁŠANLIVOSTI POTRAVÍN A PORUCHY METABOLIZMU……………………….40 eur
(napr. lepok-gluten, laktóza a mliečne výrobky, mäso, tuky, cukry a jednotlivé konkrétne potraviny)

TOXICKÁ MAPA ORGANIZMU………………………………………………………………………….30 eur
(špecifická diagnostika prítomnosti toxínov v tele – baktérie, vírusy, plesne, chemické a jedovaté látky, zbytky po liekoch, rádioaktivita, ťažké kovy, záťaž po nevhodnej strave… a návrh na ich odstránenie)

KONTROLNÉ VYŠETRENIE………………………………………………………………………………55 eur
(spätná kontrola účinnosti liečby, zhodnotenie stavu organizmu, určenie ďalších priorít a liečebných postupov na základe zistených skutočností)