VITALHAUS
Svetlá ul.12
811 02 Bratislava SK

Telefonické objednávky prednostne po skončení pracovného času od 15 -19h, aktuálne písomné objednávky a požiadavky cez sms alebo whatsapp počas dňa  sú operatívnejšie a rýchlejšie ako Email
0903 552 999

Individuálna konzultácia problému v núdzi mimo objednávacích hodín:
0903 552 999

Email: vitalhaus1@gmail.com