banner-lieky7b-300x202Naše 16-ročné skúsenosti:

Zdravotné problémy každého z nás vyplývajú z opakujúcich sa merateľných a zistiteľných štandardných faktorov, ktoré je nutné bezpodmienečne presne identifikovať, pomenovať, zhrnúť a zohľadniť v liečbe. Kvalita tohto procesu je pre každého chorého rozhodujúca , zásadná a priamo vplýva na úspešnosť liečby a spokojnosť pacienta.

Táto kvalita je priamo úmerná medicínskemu vzdelaniu, odbornosti a skúsenosti jednotlivých „ambulancií“ alternatívnej medicíny, ktorých počet závratne stúpa, no odbornosť a profesionalita je zarážajúco mizivá.

V „ pude sebazáchovy“ sa preto radšej orientujte na osobné skúsenosti a odporúčania pacientov, dosiahnuté výsledky a ich spokojnosť, než na záplavu ponúkaných alternatívnych terapií či výhodné ceny. Verte, že podľa skúseností našich pacientov sa vám to naozaj vyplatí a nezaradíte sa do skupiny, pre ktorú alternatívna medicína nefunguje, či je dokonca podvodom alebo placebom.

Dôvody našich chorôb:

• Toxické životné prostredie a toxické potraviny – pesticídy, ťažké kovy, chemické jedovaté latky, rádioaktivita, éčka, konzervanty, farbivá…
• Toxické pôsobenie liekov – antibiotika, kortikoidy, antidepresíva, lieky proti bolesti…
• Toxické pôsobenie očkovacích vakcín – obsahujú jedovaté konzervačné látky a hliník
• Psychická a emočná záťaž – stresy v rodine, škole či práci, nedostatok financií, strach, zlosť…
• Nevhodné zaradenie potravín a zanášanie tela ich zbytkami a metabolitmi – intolerancia mliečnych výrobkov, pšenice, sóje…nadbytok tukov a cukrov v strave…
• Mikrobiálne ložiská – baktérie, vírusy, plesne…
• Dedičnosť – ako faktor urýchľujúci vznik choroby

Každá choroba či porucha normálneho zdravotného stavu nesie v sebe určitý podiel horeuvedených skutočností, ktoré musíme presne identifikovať, vymerať a zohľadniť v liečbe. V tomto procese vám PODÁVAME POMOCNÚ RUKU, so zárukou odbornosti, skúsenosti a účinnosti.