Čo je stres (stresy, strachy, úzkosti, depresie)

1. Emócie a telo

Detoxikácia tela v mnohých ohľadoch umožňuje identifikovať sa s emóciami, ktoré sú ukryté pod vrstvami fyzických toxínov a fyziologických disfunkcií. Vnútorná očista orgánov často pomôže identifikovať túto ďaľšiu vrstvu toxicity. emocie-teenangerTelo totiž predstavuje pozoruhodný nástroj na ukladanie nespracovaných myšlienok a pocitov. Naše myšlienky a emócie sa lepia na naše bunky ako lepidlo a vytvárajú tak bloky. Mnohí do svojho tela a do jeho jednotlivých orgánov ukladajú nevyriešené citové zážitky po celý život. Telo sa síce s touto stratégiou dokáže vyrovnávať, ale nakoniec všetok voľný priestor na ukladanie našich negatívnych emócií spotrebuje, alebo je týchto zážitkov na jedno miesto proste priveľa. Tak príde čas za to zaplatiť. Nevyriešené uložené emócie začnú byť pre telo toxické a vy ochoriete.

Detoxikačný systém JOALIS má vo svojom systéme stratégiu a preparáty, ako túto ťažko postihnuteľnú toxickú vrstvu uvoľniť a vyčistit. Patria sem predovšetkým preparáty JOALIS DEPRESON, JOALIS ANXINEX, JOALIS EMBASE, JOALIS PSYCHOHARMONI, JOALIS STRESON, JOALIS EMOCE a JOALIS NODEGEN. Citové zážitky nesú silný náboj, ktorý dokáže váš organizmus zasiahnuť hlboko, často zničujúcim spôsobom. Ćím dlhšie táto situácia trvá, čím dlhšie ju človek odmieta pochopiť a zmeniť, tým pevnejšie sa citový problém vo fyzickom tele usádza a začne sa premietať do telesnej štruktúry, fyziológie a biochémie. Nevyriešené pocity hnevu, strachu, nenávisti, závisti, smútku, odporu či rôzne komlexy menejcennosti a iné fungujú v tele ako voľné radikály, toxíny, ktoré dokážu telo destabilizovať s rovnakou účinnosťou ako ktorákoľvek iná toxická látka.

2. Emócie – ako škodia

Postihnuté miesta v organizme nás upozorňujú na oblasť, kde sme urobili chybu a signalizujú, že cesta nie je správna. emocie-anger3Napríklad pečeň je poškodzovaná hnevom, nenávisťou, žiarlivosťou, agresiou, žlčník dovnútra obráteným a neprejaveným hnevom a pocitom bezmocnosti či ľútosti, pankreas potlačeným strachom a pocitom absencie lásky, slezina starosťami – vytrvalým premýšľaním o nich a nerozhodnosťou, žalúdok stresom a prílišnou svedomitosťou a zodpovednosťou, ľadviny strachom a úzkosťami, pľúca smútkom a srdce citovým sklamaním, pocitom krivdy a slabou sebeláskou.

Najčastejšou negatívnou emóciou, s ktorou sa stretávame u našich klientov, je strach a hnev.

Všetky negatívne emócie majú počiatky v strachu! Mierny strach drží náš rozum na uzde, ale nepretržitý zachádza do krajností, prebúdza negatívne postoje a stojí na počiatku hnevu. Nezvládanie obrany v situáciách pod vplyvom strachu sprevádza nízke jednanie v podobe netolerancie a neznášanlivosti, obviňovania, podozrievania, kritizovania, ohovárania, klamstva, pokrytectva, agresivity… Čo dobrého ale získame, ak používame zlé prostriedky? Ak zamestnávame svoj rozum prílišnou potrebou chrániť naše „ego“, prestávame vnímať potreby duše a pojmy ako láska, súcit, porozumenie a ústretovosť sa nám stávajú cudzie. Pri zdravom sebavedomí naopak pomáhame ľuďom, ktorí nás o to poprosia, necítime potrebu kritizovať a ohovárať, neprekážame ostatným v ich ceste a na svoje okolie pôsobíme vyrovnane. Ľudia so zdravou sebadôverou trpia menej strachom a chorobami a rýchlejšie sa uzdravujú. Avšak vysoké sebavedomie je rovnako škodlivé ako to nízke. A preto stav „malého“ či „veľkého“ ega potvrdzuje prítomnosť strachu.

Najškodlivejší dôsledok strachu je hnev! Pod vplyvom hnevu zabúdame na slušnosť, dobré medziľudské vzťahy, nedbáme na rady a bránime prístupu zdravému rozumu, ktorý zostáva zastretý. Hnev nemá v sebe žiadnu užitočnosť. Hnevať sa je znakom slabého. Je tým, čo prekračuje rozum, čo ho strhne so sebou. Nikto nemôže byť súčasne rozhnevaný a dobrý, tak ako nemôže byť súčasne chorý a zdravý. Prvou obeťou hnevu ste vy sami! Hnev má silne deštruktívne vlastnosti na organizmus. Privádza nás až do stavu nepríčetnosti a je príčinou najzávažnejších zdravotných potiaží. Ešte nikdy neprospel ani hnevajúcemu sa, ani tomu, na koho hnev dopadá. Vždy má len rozkladné a ničivé dôsledky.

Ak sa hneváme, hľadajme príčinu u seba! To je cesta k riešeniu a rastu.